Thời trang Mariposa ở đâu?

Yêu thích và mua hàng thời trang Mariposa xin mời đến các địa chỉ sau: – Mariposa Parkson Hùng Vương, quận 5, Tp HCM. – Mariposa SC Vivo City, quận 7, tp HCM. – Mariposa Crescent Mall, quận 7, Tp HCM