Các ký hiệu giặt ủi

 • Chỉ dẫn giặt
 • Giặt tay ở nhiệt độ tối đa là 30oC. Không chà xát và xiết chặt
 • Giặt máy ở nhiệt độ tối đa là 30oC
 • Không giặt
 • Sấy
 • Sấy khô
 • Không được sấy
 • Sấy khô ở nhiệt độ thấp
 • Sấy khô ở nhiệt độ trung bình
 • Phơi khô
 • Phơi ngang
 • Phơi móc ngang
 • Ủi
 • Ủi ở nhiệt độ tối đa là 150oC. Áp dụng với len, polyester
 • Ủi ở nhiệt độ tối đa là 110oC. Áp dụng ch o lụa, thun, tơ nhân tạo
 • Không được ủi
 • Giặt hấp
 • Không được giặt hấp
 • Tẩy
 • Không được tẩy
 • Có thể tẩy